มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนปริญญาโทออนไลน์

เรียน ป.โท ออนไลน์ สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง ถึง 2 ปี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาบัญชีและการเงิน , สาขาการจัดการและการตลาดสมัครเรียน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนปริญญาโทออนไลน์

เรียน ป.โท ออนไลน์ สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง ถึง 2 ปี

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา , สาขาหลักสูตรและการสอนสมัครเรียน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนปริญญาโทออนไลน์

เรียน ป.โท ออนไลน์ สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง ถึง 2 ปี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสมัครเรียน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนปริญญาโทออนไลน์

เรียน ป.โท ออนไลน์ สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง ถึง 2 ปี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารงานสาธารณสุขสมัครเรียน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนปริญญาโทออนไลน์

เรียน ป.โท ออนไลน์ สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง ถึง 2 ปี

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขากฎหมายมหาชนสมัครเรียน

เรียนออนไลน์ปริญญาโท

การศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นหลักสูตรการเรียนที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท สามารถเรียนได้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน เพียงคุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลักสูตรผ่านการรับรองโดย สกอ.และ ก.พ.

รับสมัครด่วน!! ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสามารถแจ้งสถานที่สอบได้ตามจังหวัดที่กำหนดสอบหรือจังหวัดใกล้เคียง รับสมัครทั่วประเทศ


ติดต่อโดยตรงที่ อาจารย์จิราพร โทร. 085-227-0899 ,044-307340 หรือส่งเอกสารการสมัครมาที่ : เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 E - mail : wtujiraporn@gmail.com ID Line: wtuonline

คณะและหลักสูตร

เรียนปริญญาโทออนไลน์ สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง ถึง 2 ปี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาบัญชีและการเงิน
สาขาการจัดการและการตลาด
จำนวน 36 หน่วยกิต
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 140,000 บาท)
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง


อ่านรายละเอียด

สมัครเรียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา ,
สาขาหลักสูตรและการสอน
จำนวน 36 หน่วยกิต
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 140,000 - 230,000 บาท)
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

อ่านรายละเอียด

สมัครเรียน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จำนวน 36 หน่วยกิต
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 140,000 บาท)
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง


อ่านรายละเอียด

สมัครเรียน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารงานสาธารณสุข
จำนวน 39 หน่วยกิต
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 168,000 บาท)
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

อ่านรายละเอียด

สมัครเรียน

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขากฎหมายมหาชน
จำนวน 39 หน่วยกิต
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 168,000 บาท)
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์อ่านรายละเอียด

สมัครเรียน

สำหรับศิษย์เก่า จบ ป.ตรี ต่อ ป.โท ได้เลย

ยื่นใบรับรองการเรียนจบ
สนใจติดต่อ อ.จิราพร โทร.085-2270899

รับส่นลด 25,000 บาท
สมัครด่วน จำนวนจำกัด

พร้อมดาวน์โหลดเอกสารสมัครเรียนได้เลย

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครเรียน


เรียนปริญญาโทออนไลน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ทำไมต้องเรียน ออนไลน์


                      อ่านรายละเอียด

ติดต่อ เรา

เรียนปริญญาโทออนไลน์ อยู่ไหนก็เรียนได้